Organisatie

Medcor Pharmaceuticals beschikt over een volledig, op onze bedrijfsuitvoering toegerust pand. Momenteel zijn erĀ 90 medewerkers
in dienst bij Medcor Pharmaceuticals.

Dagelijks stromen aanzienlijke hoeveelheden merkgeneesmiddelen door ons bedrijfspand. Dit vereist een hoge mate van zorgvuldigheid in werken en handelen van alle medewerkers binnen onze organisatie.Medcor Pharmeceuticals investeert dan ook veel tijd en energie in het vergroten van kennis en kunde van haar medewerkers. In onze visie is een blijvende investering in kennis, automatisering en materieel een absolute voorwaarde.

Alleen door de geschetste kernvoorwaarden na te leven kan Medcor Pharmaceuticals een goede en betrouwbare partner zijn en aan de eisen en wensen van haar klanten blijven voldoen. Het blijven vernieuwen en verbeteren van de diverse bedrijfsprocessen heeft binnen de organisatie dan ook hoge prioriteit. De aan Medcor Pharmaceuticals verstrekte vergunningen treft u op deze site aan.